Cấu hình Email trên Outlook Express

  1. Mở phần mềm Outlook Express, chọn từ trình đơn Tools, nhấp vào Accounts.
  2. Nhấn nút Add, từ trình đơn xổ ra bạn nhấn chọn Mail.
  3. Nhập Họ và Tên của bạn vào ô Display name, bạn nên nhập đầy đủ nhưng đừng nhập dấu tiếng việt. Nhập xong nhấn nút Next.
  4. Nhập vào địa chỉ E-mail của bạn vào ô E-mail address và nhấn nút Next.
  5. Từ danh sách My incoming mail server is a bạn hãy chọn POP3. Điền địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.tên miền (trong đó tên miền là tên miền đã đăng ký).
  6. Nhập tài khoản (chính là địa chỉ e-mail của bạn) vào ô Account name, mật khẩu bạn được quản trị cung cấp vào ô Password. Lưu ý là bạn KHÔNG được đánh dấu chọn Log on using Secure Password Authentication.
  7. Nhấn nút Next và nhấn tiếp nút Finish. Lúc này bạn sẽ thấy hộp thoại Internet Accounts đã xuất hiện tài khoản bạn vừa tạo xong, nếu bạn không thấy hộp thoại thì chỉ cần làm thao tác như bước 1. Trong hộp thoại này, bạn nhấp chuột lên tài khoản vừa tạo trong danh sách và nhấn nút Properties.
  8. Nhấp chuột vào bảng Servers, đánh dấu chọn My server requires authentication. Thao tác này rất quan trọng để bạn có thể gởi e-mail được.
  9. Nhấn nút OK, và nhấn tiếp Close. Bạn có thể bắt đầu sử dụng E-mail.

Related Articles