Quản lý Khách hàng – Liên hệ

Khách hàng là một cá nhân hoặc một công ty đã ít nhất một lần mua và sử dụng dịch vụ, sản phẩm. Dựa vào phân loại, doanh số mà khách hàng mang lại để đánh giá mức độ ưu tiên, phân tích dữ liệu khách hàng, tạo chiến dịch bán hàng và giữ chân khách hàng để duy trì lợi nhuận nhờ việc chăm sóc và nắm bắt được nhu cầu khách hàng.

 

TIP:  Để phân tích dữ liệu tối ưu, bạn phải luôn luôn nhập đầy đủ 4 mục sau đây đối với mỗi khách hàng: Địa chỉ email, số di động, điện thoại bàn, và liên kết đến website

Quản lý khách hàng vượt trội giúp các doanh nghiệp hiểu sâu hơn về người tiêu dùng, xây dựng uy tín thương hiệu và phát triển.

Thêm mới một khách hàng

Bạn có thể thêm Khách hàng từ trang Danh sách Khách hàng bằng cách nhấn vào nút Thêm Khách hàng mới

Nhập dữ liệu vào các mục. Chắc rằng dữ liệu đầu vào càng đầy đủ càng tốt. Ngoài việc thêm các địa chỉ cần thiết như email, số điện thoại của các mục dữ liệu, bạn cần nhập thêm nguồn Liên Hệ. Người dùng có thể thêm công ty chính, chi nhánh, và tài khoản khác liên quan hoặc từ mục Khách hàng.

Liên Hệ

 Quản lý Liên Hệ

Liên Hệ, là bất kỳ liên hệ (cá nhân hoặc công ty) mà bạn đã có (từ thương mại truyền hình, quảng cáo, giới thiệu, tiếp thị chiến dịch, vv). Sau khi thu thập thông tin Liên Hệ, thêm hoặc nhập chúng vào trình đơn Liên Hệ để quản lý.

Bạn vào phần Chi tiết của Khách hàng để xem các thông tin Liên hệ của Khách hàng đó

 TIP: Để phân tích dữ liệu tối ưu, chắc chắn rằng bạn cần nhập đầy đủ các trường: Địa chỉ email, Số điện thoại.

Thêm Liên Hệ

Thêm một Liên Hệ: bằng cách nhấn vào nút Thêm trong hình trên.

Nhập dữ liệu vào các trường. Chắc chắn rằng nhập đầy đủ thông tin để có thể theo dõi hiệu quả thông tin chăm sóc Khách hàng.

 TIP: Người quản trị có thể thêm/ xóa/ sửa. Việc chỉnh sửa hợp lý giúp tăng hiệu quả sử dụng CRM trong công ty của bạn.