Cấu hình Email trên điện thoại Android

Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gởi và nhập e-mail sử dụng máy Android. Cho đến thời điểm của bài viết này, Android có khá nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.

Trên Menu Apps vào mục Email

Trong màn hình Settings, nhấp vào Add account và nhập địa chỉ Email/password

Chọn giao thức kết nối IMAP

Nhập thông tin email và máy chủ mail trong phần Account setup

User Name: Nhập lại chính xác địa chỉ e-mail của bạn.

IMAP Server : máy chủ mail (thường là mail.domain.com) _Port 143 (nếu dung giao thức IMAP)

SMTP Server : máy chủ mail (thường là mail.domain.com) _Port 25

Bấm Next để hoàn tất

Bây giờ, bạn đã có thể thao tác gửi và nhận mail trên điện thoại Android.

 

Related Articles